Menu

Studia filmowe

- Produkcja filmów
Studia filmowe

W Polsce jest kilka uczelni wyższych i szkół policealnych, które kształcą przyszłych filmowców. Studenci mają do wyboru kilka kierunków, na których szlifować mogą wiedzę z zakresu sztuki filmowej. Najpopularniejsze z nich to Wydział reżyserii filmowej i telewizyjnej, Wydział operatorski, aktorski i inne związane z filmem, ale także telewizją czy teatrem. Studia filmowe rokrocznie przyciągają setki chętnych, ale tylko nielicznym udaje się dostać na wymarzony kierunek. Uczelnie kształcą studentów w trybie stacjonarnym, ale także niestacjonarnym. Jednolite studia magisterskie na kierunkach filmowych trwają zwykle 5 lat i kończą się obroną pracy dyplomowej. Po zdobyciu tytułu magistra, filmowiec może się dalej kształcić na studiach doktoranckich lub podyplomowych.

Jedną z najchętniej wybieranych szkół wyższych, kształcących przyszłych filmowców, jest Wyższa szkoła filmowa w Łodzi. Uczelnia ta, jest ewenementem w skali światowej. Uznaje się ją za jedną z najstarszych, wśród znanych, mających w swojej ofercie studia filmowe. Kształci ona zarówno reżyserów, operatorów, jak i aktorów, ale także w innych zawodach użytecznych na planie filmowym i telewizyjnym. Wśród absolwentów tej uczelni są największe sławy reżyserskie, między innymi Andrzej Wajda, Roman Polański. Oboje byli nominowani za swoje osiągniecia do Oskara i zostali tą nagrodą uhonorowani. Łódzka filmówka swoją popularność zawdzięcza nie tylko sławą, które się z niej wywodzą. Studia filmowe w Łodzi, słyną przede wszystkim z doskonałej jakości kształcenia przyszłych filmowców. Kładzie ogromny nacisk na praktyczne aspekty wykonywania zawodu. Studenci od początku swojej nauki, mają możliwość poznawania fachu od podszewki. Nie tylko uczą się teorii, ale także intensywnie praktykują i szlifują swój warsztat. Ze względu na to, uczelnia jest wysoko ceniona przez osoby, które studiują, ale także przez pracodawców, którzy bardzo chętnie zatrudniają abiturientów łódzkiej filmówki.

Dużym zainteresowaniem wśród osób marzących o karierze filmowca, cieszą się także studia filmowe w Warszawie. Choć uczelnia ta nie może ona się pochwalić tak długą historią, jak łódzka szkoła, to również cieszy się dobrą sławą. Założycielami warszawskiej filmówki byli: aktor Bogusław Linda i producent i scenarzysta Maciej Ślesicki. Są oni po dziś dzień ogromnym wsparciem dla studentów, a także czynnymi wykładowcami. Studia filmowe w Warszawie kształcą na kierunku reżyserskim, operatorskim, aktorskim, a także na wyżej wymienionych kierunkach z językiem angielskim, jako wykładowym. Warszawska uczelnia działa pod patronatem Ministerstwa Kultury. Oprócz oferty szkolnictwa wyższego, na kierunkach filmowych mogą się także kształcić gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.

Po całej Polsce rozsianych jest kilka uczelni wyższych kształcących przyszłych filmowców. Rokrocznie ich szeregi opuszcza wysoko wykwalifikowana kadra, która zwykle nie ma problemu z zatrudnieniem. O najlepszych absolwentów ubiegają się najbardziej znani producenci zagraniczni i studia filmowe, które inwestują tylko w fachowców o ponadprzeciętnych umiejętnościach.

Dodaj komentarz